EN / UA
3

Угода користувача

Право доступу та використання контенту Сайту надається Користувачу Товариство з обмеженою відповідальністю «САНСІД АРТ», код ЄДР 42419629,  (далі - Компанія), щойно Користувач прийме всі положення, правила та умови Угоди користувача. 

Компанія залишає за собою право у будь-який час вносити зміни, доповнення та виправлення як в Угоду в цілому, так і в будь-яку її частину. Такі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Якщо Користувач продовжує працювати з Сайтом після того, як такі зміни наберуть чинності, він/вона підтверджує свою згоду з ними. Якщо у будь-який час Користувач більше не може дотримуватись нижчезазначених правил і умов, він має негайно припинити використання Сайту та його матеріалів.

1. РОБОТА З МАТЕРІАЛАМИ САЙТУ

Сайт – це веб-ресурс, що містить файли, інформацію, ілюстрації, фотографії та аналогічні файли, які є об'єктами авторського права.

Представлені на Сайті файли надаються Авторами творів в рамках Ліцензійних договорів з авторами на використання творів художників. Відповідно до умов цих Ліцензійних договорів, Користувач має можливість і право скачувати файли виключно для особистого використання тільки  у відповідності до умов, встановлених цією Угодою користувача.

Щойно Користувач купляє зображення, воно стає доступним для скачування впродовж 1 (одного) року з моменту внесення оплати. Протягом цього часу Користувач може скачати його стільки разів, скільки необхідно, без будь-якого додаткового платежу за посиланням для завантаження, наданим на адресу електронної пошти Користувача.

Користувач набуває невиключні  права на  відтворення зображення (твору), придбаного на сайті, шляхом скачування файлу, що містить зображення, та/або  друку виключно для особистого використання без права перепродажу будь-яким третім особам. Файли, що містять зображення, доступні для скачування (відтворення) протягом 1 (одного) року з дати оплати Користувачем такого файлу. 

Користувач НЕ МАЄ права передавати, продавати, публікувати, переміщувати, відтворювати, переінакшувати чи переробляти матеріали Сайту або користуватися ними у будь-який подібний спосіб, як частково, так і в цілому.

Розрахунки між резидентами на території України відбуваються у гривнях. Користувач, що є резидентом України, погоджується з тим, що ціна доступу до  твору зазначена у Евро (EUR) визначається та сплачується у гривні, що формується в еквіваленті за курсом банку-одержувача Компанії на дату сплати твору. 

2. ПАРОЛІ ДОСТУПУ

Користувач підтверджує свою згоду з тим, що процес ідентифікації користувача здійснюється з метою надання йому/їй доступу до свого профілю користувача і до операцій керування доступом до матеріалів Сайту. Ім'я користувача (логін) та пароль, обрані Користувачем, є конфіденційною інформацією. Користувач усвідомлює необхідність нерозголошення цієї інформації та зобов'язується тримати її в секреті, не розкривати, не передавати та не пропонувати третім особам свої особисті дані для доступу без однозначного письмового дозволу Компанії.

Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він/вона, як власник логіна та пароля доступу, несе відповідальність за кожен факт доступу до контенту Сайту з використанням зазначеного логіна та пароля. Користувач також усвідомлює і погоджується з тим, що Компанія автоматично визнає введення його/її логіна і пароля свідоцтвом і безперечним доказом того факту, що саме Користувач отримав доступ до матеріалів Сайту. Користувач усвідомлює, що логін та пароль є комбінацією унікальних символів, при цьому Компанія не накладає особливі вимоги щодо їх змісту та якості.

Реєструючись на Сайті, Користувач надає згоду на обробку персональних даних Компанії, серед іншого, на будь-яку або сукупність дій з отримання, зберігання, використання, внесення до бази даних, розповсюдження, передачу третім особам, в тому числі, Компанією, доповнення чи інші зміни, знищення та інші дії, що може здійснювати Компанія з персональними даними Користувача в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, проте не обмежуючись наступними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, будь-яка контактна інформація, а також інша інформація з метою здійснення розрахунків, ведення бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації з державними органами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Користувач підтверджує, що він/вона не має наміру використовувати файли Сайту з будь-якою незаконною або якимось іншим чином шкідливою метою. Таким чином, Користувач зобов'язується уникати неналежного використання файлів, отриманих з Сайту, в тому числі таких дій:

Образ, залякування, переслідування або порушення прав на захист інформації третіх осіб чи інших користувачів Сайту;

Розміщення, завантаження, публікація, демонстрація, розповсюдження файлів наклепницького, ганебного чи образливого характеру, в тому числі соромітних, непристойних, грубих чи незаконних зображень та інших файлів;

Передавання, пересилання, завантаження або розповсюдження у будь-який інший спосіб, крім тих, що передбачені цією Угодою, або допомоги чи участі у розповсюдженні файлів чи будь-яких інших матеріалів, що охороняються законами про інтелектуальну власність чи авторське право та будь-якими іншими суміжними засобами захисту прав (в тому числі прав на захист конфіденційності);

Передавання, пересилання, завантаження або розповсюдження у будь-який інший спосіб, або допомоги чи участі у розповсюдженні файлів, які містять шкідливе програмне забезпечення (таке, як віруси), що може спричинити порушення роботи чи повний вихід з ладу програмного забезпечення чи апаратного обладнання на інших комп'ютерах;

Вилучення, очищення, вирізання чи приховування будь-яким іншим чином будь-яких авторських атрибутів, ярликів, позначень чи інформації правового характеру на будь-яких файлах, які завантажуються або скачуються Користувачем;

Фальсифікації чи підробки даних про оригінальне джерело будь-яких матеріалів, розміщених на Сайті;

Скачування чи збереження на Сайті будь-яких файлів, якщо Користувач знає, що вони незаконні, не можуть або не повинні законно поширюватись таким чином;

Використання будь-яких можливостей Сайту, в тому числі надсилання повідомлень іншим користувачам Сайту в рекламних цілях, з метою поширення своїх реферальних посилань, просування своїх файлів, товарів, послуг та будь-яких видів діяльності, як пов'язаних, так і не пов'язаних з роботою Сайту.

Файли, які доступні на Сайті, можуть бути скопійовані та використані для особистого використання Користувачем тільки у некомерційних та освітніх цілях. Крім того, забороняється змінювати файли в будь-якому випадку (наприклад, з метою видалення або приховання знаків про авторське право). Користувач не має права перероблювати та створювати похідні твори з використанням файлів, які представлені на Сайті, або використовувати їх іншим чином.

Користувач зобов'язується утримуватися від використання Сайту у спосіб, який може спричинити його пошкодження, порушення роботи або інші негативні наслідки для інших користувачів Сайту. Також Користувач зобов'язується не втручатися до облікових записів інших користувачів Компанії та не здійснювати до них спроб неавторизованого доступу. Користувач погоджується здійснювати доступ до файлів Сайту відповідно до правил та процедур Сайту.

4. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до цілей цієї Угоди, під терміном «конфіденційна інформація» слід розуміти будь-які документи, дані, інформацію або файли, що надаються Користувачу в результаті користування Сайтом, та належать Компанії, її працівниками, користувачами, партнерами, ліцензіатами та ліцензіарами, або будь-яку іншу інформацію, яка чітко визначена як конфіденційна, в тому числі: дизайн, комерційні таємниці, персонал, методології, клієнтів, матеріали Сайту, які належать іншим, та іншу інтелектуальну власність.

Користувач усвідомлює, що конфіденційна інформація є конфіденційною і не може бути передана третім особам без чіткого письмового дозволу Компанії та його ліцензіарів або використана будь-яким іншим чином, крім випадків, передбачених законодавством або безпосередньо зазначених у тексті цієї Угоди.

5. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Користувач зобов'язується відшкодовувати збитки, убезпечувати і захищати Компанію та приймати бік Компанії (його керівництва, працівників, партнерів та інших) за виникнення будь-яких претензій, зобов'язань, збитків та витрат (в тому числі від витрат на послуги адвокатів), які виникли внаслідок:

навмисного чи випадкового використання Сайту та/або його файлів з використанням логіна та пароля Користувача, незалежно від того, хто здійснив авторизацію;

будь-якого листування, здійсненого Користувачем, чи скачування будь-яких файлів, здійсненого під логіном Користувача;

будь-якого порушення Користувачем умов і положень цієї Угоди.

Компанія залишає за собою право брати на себе управління та захист у будь-якій формі за рахунок Користувача або вимагати компенсації чи відшкодування від Користувача. У цьому випадку Користувач погоджується на співпрацю з захистом Компанії у разі виникнення таких претензій.

6. ТЕРМІН ДІЇ, ПІДСТАВИ ТА ПРИНЦИПИ РОЗІРВАННЯ УГОДИ

Ця Угода користувача діє до моменту її розірвання. Для розірвання цієї Угоди Користувач може у будь-який час надіслати повідомлення за допомогою електронної пошти на сторінці «Контакти» Сайту або зробити це в письмовій формі іншим підходящим для себе способом, який дозволяє ідентифікувати Користувача та підтвердити його наміри повідомити Компанію про бажання розірвати цю Угоду. Компанія залишає за собою право на власний розсуд призупиняти, припиняти або обмежувати право доступу Користувача до всіх матеріалів і ресурсів Сайту або будь-якої їхньої частини в будь-який час, за будь-якої причини та без жодних доказів чи попередніх повідомлень.

Компанія також зберігає за собою право призупиняти або повністю припиняти доступ Користувача до файлів Сайту у разі відсутності активності з боку Користувача протягом тривалого часу, що може бути витлумачено як нездатність Користувача отримати доступ до файлів Сайту.

Розірвання Угоди користувача не означає автоматичного звільнення від відповідальності та зобов'язань відшкодувати заборгованість перед Компанією у відповідності до положень цієї Угоди чи інших зобов'язань Користувача, а саме: не використовувати матеріали Сайту чи інший контент, розміщений на його ресурсах, у інакший спосіб, ніж це дозволено умовами і положеннями цієї Угоди, які діяли на момент зазначеного використання. За розірвання цієї Угоди жодні права Компанії, обмеження зобов'язань і захист інтересів, передбачені умовами цієї Угоди, не будуть ущемлені чи принижені, і такий захист, обмеження та права залишаються чинними і після закінчення дії цієї Угоди. 

7. ВІК ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Сайт, його контент та сервіси не призначені для використання дітьми та особами, що не досягли 18-річного віку, а також не передбачені та не призначені для навмисного збору, використання чи розголошення будь-якої особистої інформації осіб, що не досягли 18 років. Компанія негайно вилучатиме особисту інформацію дітей та/або намагатиметься отримати доказову батьківську згоду на збір, використання чи розголошення особистої інформації дітей, щойно у поле зору Компанія потрапить будь-яка особиста інформація дітей, розміщена на Сайті чи зібрана з їхньою допомогою.

Користувач підтверджує і гарантує, що він/вона досяг(ла) 18-річного віку і має всі законні підстави використовувати Сайт, а також бере на себе всі законні зобов'язання і повною мірою несе відповідальність, що виникає внаслідок використання матеріалів Сайту. Користувач згоден нести повну відповідальність за всі без винятку випадки використання Сайту, а також за використання свого логіна і пароля третіми особами, в тому числі дітьми та особами, що не досягли 18-річного віку, які проживають з Користувачем.

8. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Своїм входом на Сайт Користувач погоджується з тим, що ця Угода користувача регулюється законодавством України.

Ця Угода є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.

Із питань, не передбачених Угодою, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

Усі правовідносини, що виникають із Угоди або пов’язані з нею (зокрема, із його дійсністю, укладенням, виконанням, припиненням, тлумаченням умов, визначенням наслідків недійсності або порушення), регулюються цією Угодою і відповідними нормами чинного законодавства України.

9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо у вас з'явилися будь-які запитання щодо положень цього документу, зв'яжіться, будь ласка, з Компанією за нижчезазначеними контактами.

Контактна інформація:

E-mail: sunseed.artstore@gmail.com

Або скористайтеся цим посиланням: Контакти

10. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ПРИЙМАЮЧИ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ВІН ПРОЧИТАВ І ЗРОЗУМІВ ЦЮ УГОДУ ТА УСІ УМОВИ ДЛЯ НЬОГО ЗРОЗУМІЛІ, ПРИЙНЯТНІ ТА ВІДПОВІДАЮТЬ ЙОГО ІНТЕРЕСАМ ТА ВОЛІ. ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО КОМПАНІЯ ПОГОДЖУЄТЬСЯ НАДАТИ ТВОРИ, КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ. КОРИСТУВАЧ ТАКОЖ ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО ЦЯ УГОДА МІСТИТЬ ВЕСЬ ОБСЯГ УГОД МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ ТА КОМПАНІЄЮ, ВОНА СКАСОВУЄ ТА ЗАМІНЮЄ СОБОЮ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ ЧИ ПОПЕРЕДНІ ДОМОВЛЕНОСТІ, СКЛАДЕНІ УСНО ЧИ У ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ, ТА БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ І КОМПАНІЄЮ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЦІЄЇ УГОДИ.

У ВИПАДКУ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ЗГОДЕН З УМОВАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯМИ ЦІЄЇ УГОДИ, ВІН МАЄ ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ АБО БУДЬ-ЯКИХ ФУНКЦІЙ ВЕБ-САЙТУ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ УМОВАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯМИ ЦІЄЇ УГОДИ; ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВЕБ-САЙТ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ, КОРИСТУВАЧ БЕЗЗАПЕРЕЧНО ПОГОДЖУЄТЬСЯ З УСІМА УМОВАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯМИ ЦІЄЇ УГОДИ.

Якщо, за будь-якої причини, Користувач не погоджується з цими положеннями і не приймає умови Угоди, він/вона не має права використовувати ресурси Сайту. 

Застереження: Оригінальний текст цього документу, що має юридичну силу, складений українською мовою та перекладений англійською мовою виключно для зручності користувачів, які не володіють українською. За будь-яких розбіжностей між англійським текстом та його перекладеним варіантом, текст українською мовою має переважну силу. 


ВАШ КОШИК
×

Thank you!

The link to your downloads:
https://sunseed-art.com/download/

You will need to enter the following password to access the downloads: